Kontakt

Svensk importör är Stockholms Fotakut. För mer information se www.fotakuten.se.

E-post: info@nonyx.se

Nonyx Nail Gel är registrerad hos läkemedelsverket som en kosmetisk och hygien artikel.

Producerad av Blue Mist